Commissies


Bij Serve the City Tilburg wordt gewerkt met verschillende commissies. De meeste commissies organiseren een activiteit voor een specifieke doelgroep, maar er zijn ook andere commissies, zoals de Promotiecommissie. Commissieleden zijn over het algemeen redelijk vrij in de invulling die zij aan een actviteit willen geven. Echter, zijn er hiervoor wel enkele richtlijnen. Hieronder volgt een globaal overzichtje met de verschillende commissies die dit jaar actief zijn bij Serve the City Tilburg en wat zij zoal doen.


Cadeautjespiramide
Start commissie: september                           Activiteit: december 2017
      
Tijd: 1 - 2 uur per twee weken                           Aantal commissieleden: 5

De cadeautjespiramide is een activiteit waarbij Serve the City Tilburg de Tilburgse kinderen in het zonnetje zet. De commissie is vrij in het bepalen van de inhoud van de activiteit. Afgelopen jaar hebben de kinderen Sinterklaas geholpen met zijn werk. Zo hebben ze Pietenbarets geknutseld, gesjoeld met pepernoten etc. De commissie zal de Cadeautjespiramide in zijn geheel opzetten en zich daarbij bezighouden met het vinden van een doelgroep, inhoud geven aan de activiteit maar ook zaken als acquisitie, planning, werving van vrijwilligers en promotie. De commissie start in september.
 
 Serve the Moms  
Start commissie: oktober 2017                                    Activiteit: november 2018  
            
Tijd: 1 - 2 uur per twee weken                                       Aantal commissieleden: 5

Tijdens Serve the Moms wil Serve the City Tilburg hulpbehoevende moeders een hart onder de riem steken. Denk hierbij aan moeders (en kinderen) die in een ‘Blijf van mijn lijf’ huis verblijven, omdat ze te maken hebben met geweldpleging of uit het huis zijn gezet door een tienerzwangerschap. De invulling van deze activiteit kan door de commissie zelf bepaald worden. Het afgelopen jaar heeft de commissie een bingo georganiseerd voor de vrouwen. Voor de kinderen was er speelgoed meegenomen. De producten die na de bingo overbleven, zijn weggegaan via een loting. Aansluitend gingen de vrijwilligers samen met de vrouwen een frietje eten. De commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van de activiteit. Hieronder valt: het opstellen en uitwerken van de activiteit, acquisitie, promotie, werving vrijwilligers etc. 
 
 


 
Serve the Grey 
Start commissie: januari 2018                                     Activiteit: maart 2018  

Tijd: 1 - 2 uur per twee weken                                      Aantal commissieleden: 5

Tijdens Serve the Grey worden de ouderen van Tilburg in het zonnetje gezet. In samenwerking met o.a. verzorgingstehuizen zorgt de commissie ervoor dat onze vrijwilligers de ouderen een leuke dag bezorgen. De activiteiten hierin lopen erg uiteen. De afgelopen jaren zijn er kinderboerderijdieren naar verzorgingstehuizen gehaald en er is een rondleiding geweest in de plaatselijke moskee. De commissie houdt zich onder andere bezig met de invulling van de activiteit, het vinden van een locatie, promotie van de activiteit, acquisitie en fondswerving.
 
 

 
You are Beautiful 
Start commissie: november 2017                                Activiteit: april 2018

Tijd: 1 - 2 uur per twee weken                                      Aantal commissieleden: 6

You are Beautiful is een activiteit waarbij een beauty-dag georganiseerd wordt voor mensen met een (geestelijke) beperking. Met deze activiteit willen we laten zien dat iedereen mooi is. Deelnemers worden tijdens de dag verwend door verschillende schoonheidsprofessionals (kappers, masseurs etc.). Daarnaast kunnen zij meedoen aan diverse workshops. De commissie zal You are Beautiful in zijn geheel opzetten en zich daarom bezighouden met zaken als acquisitie, aanschrijven van doelgroepen, vinden van een locatie, sponsorwerving, promotie, entertainment etc. De commissie zal in overleg wekelijks of tweewekelijks vergaderen. 
 
 

 
Serve the Kids
Start commissie: januari 2018                                     Activiteit: april 2018

Tijd: 1 - 2 uur per drie weken                                        Aantal commissieleden: 4

Serve the kids is een activiteit waarbij er een sport- en speldag georganiseerd wordt voor kinderen met een rugzakje. De kinderen worden in groepen verdeeld en de groepen zullen tegen elkaar strijden. Het doel van Serve the Kids is om kinderen op een leuke manier aan het bewegen te krijgen. De commissie zal Serve the Kids in zijn geheel opzetten en zich daarom bezighouden met zaken als acquisitie, aanschrijven van doelgroepen, sponsorwerving, promotie, entertainment etc. De commissie zal in overleg een keer in de drie weken vergaderen. 
 
 

 
Serve the Dinner  
Start commissie: november/december 2017                             Activiteit: eind april/begin mei 2018

Tijd: 1 - 2 uur per drie weken                                                    Aantal commissieleden: 3

Serve the Dinner is een van de grotere activiteiten van Serve the City Tilburg. Tijdens Serve the Dinner wordt er een groot diner voor alle bevolkingslagen van Tilburg georganiseerd. Het doel van Serve the Dinner is het stimuleren van de cohesie binnen de Tilburgse bevolkingsgroepen. De commissie zal verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het diner. Denk hierbij aan: het aanschrijven van doelgroepen, geschikte locatie regelen, verzorgen van entertainment, menu opstellen, promotie van de dag, acquisitie, sponsorwerving etc. Aanvankelijk zal de commissie in overleg een of tweemaal per week vergaderen. Medio februari zal dit wekelijks zijn.

 

 
Serve the Burger 
Start commissie: januari 2018                                                             Activiteit: begin juli 2018

Tijd: 1 - 2 uur per twee weken                                                              Aantal commissieleden: 3

Serve the Burger is de kers op de taart in het Serve the City-jaar. In samenwerking met studentenhuizen in Tilburg organiseert Serve the City Tilburg wijkbarbecues waarbij de cohesie tussen de student en de wijkbewoner centraal staat. In de ochtend dan wel middag zal er een vrijwilligersactiviteit plaatsvinden. Deze activiteit wordt afgesloten met de barbecue. De commissie zal zich bezighouden met het regelen van vergunningen, contact leggen met studentenhuizen en wijkbewoners, bevorderen van cohesie, acquisitie, promotie etc. In het begin zal de commissie twee of driewekelijks vergaderen. 
Promo’cie
Start commissie: augustus/september 2017                                         Activiteit: heel het jaar

Tijd: 1 - 2 uur per twee weken                                                              Aantal commissieleden: 6

De promotiecommissie houdt zich bezig met het promoten van Serve the City zowel op het niveau van de organisatie als op het niveau van een activiteit. Een inhoudelijke commissie kan de promotiecommissie benaderen met het verzoek om narrowcasting aan te vragen voor vrijwilligers, het maken van een poster/flyer. De promotie op niveau van de organisatie geschiedt door zichtbaarheidsdagen te organiseren op de campus van de Universiteit, narrowcasting, ophangen van banner op de loopbrug, een ludieke actie te bedenken voor Night University, te bedenken hoe de stichting gepromoot kan worden op de TOPweek, promoten op informatiemarkten. Daarnaast gaat de promo’cie Serve the City zichtbaar maken op het hbo en het mbo. Ben je creatief? Of heb je een vlotte babbel? Of heb je gewoon zin om te helpen. Word lid!
 
 
 
 
Activiteitencommissie
Start commissie: september 2017                                                       Activiteit: heel het jaar

Tijd: 1 - 2 uur per twee weken                                                              Aantal commissieleden: 6

De activiteitencommissie zal een keer per maand een activiteit organiseren. De ene maand zullen zij vrijwilligers de mogelijkheid bieden om aan te sluiten bij een bestaande activiteit van een doelgroep naar keuze (bijvoorbeeld wandelen met ouderen) en de andere maand zullen zij zelf een activiteit organiseren (bijvoorbeeld pizza’s bakken met dak- en thuislozen of een inzameling voor de Voedselbank) al dan niet in samenwerking met een studie- of studentenvereniging. De commissie gaat op zoek naar een aantal doelgroepen en bij deze doelgroepen wordt de behoefte van de doelgroep gepeild. De commissie gaat daarnaast opzoek naar locaties om de activiteit uit te voeren, zorgt voor acquisitie, promoot de activiteit en werft vrijwilligers. Deze activiteit biedt ruimte voor creatieve mensen.
 
 
 
 
Beneficie
Start commissie: september 2017                                                       Activiteit: 6x per jaar

Tijd: 1 - 2 uur per twee weken                                                              Aantal commissieleden: 5

De benefietcommissie zal op allerlei manieren geld in gaan zamelen voor het goede doel, zoals door het organiseren van een diner, concert, kroegcollege, pubquiz, maar ook door een inzameling te doen. Het goede doel kan in dezen de stichting zelf zijn, maar het kan ook om een ander goed doel gaan. de commissie houdt zich bezig met het vinden van een goed doel, het inhoud geven aan de activiteit, acquisitie lopen, vrijwilligers werven en de activiteit promoten.