Onze visie

Studenten zijn meer en meer op zoek naar manieren om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Tilburg is de meest duurzame gemeente van Nederland, waar bovendien op cultureel en zakelijk gebied ontzettend veel gebeurt. Maar Tilburg is ook een van de meest criminele steden van Nederland met veel sociale problematiek. Dat biedt veel mogelijkheden voor studenten om hun steentje bij te dragen. Studenten zijn zich hier echter niet altijd van bewust en komen ook niet vanzelf in aanraking met de wat minder mooie kanten van Tilburg.

Vanuit de overtuiging dat we met elkaar een verschil kunnen maken voor een beter Tilburg is Serve the City Tilburg in  het leven geroepen. Onze droom is dat elke student aan het eind van zijn studententijd een steentje heeft bijgedragen aan een beter Tilburg en dat ook blijft doen na het afronden van zijn studie.
 

Missie en Doel

Serve the City Tilburg wil studenten inspireren om zich in te zetten voor een ander. We willen studenten bewust maken van de noden in de stad en daarnaast de mogelijkheid bieden om samen met anderen een verschil te maken.
Vanuit deze missie willen we het volgende bereiken:
• Studenten zijn zich bewust van de noden in de stad
• Studenten komen in (duurzaam) contact met hulpbehoevende en minderbedeelde stadsgenoten
• Studenten slaan gezamenlijk de handen ineen om een steentje bij te dragen aan een beter Tilburg
• Het imago van studenten wordt verbeterd
• De band tussen de universiteit en de hogescholen enerzijds en de stad Tilburg anderzijds wordt versterkt.