Financieel steunen

 

Het is ons streven om met een minimum aan financiële middelen onze doelen te bereiken. Daarom
kijken we kritisch naar onze uitgaven en besparen we zo veel als mogelijk op onze kosten. Daarnaast
proberen we de kosten die we toch maken steeds meer te beperken door sponsoring.


Daarnaast zijn er verschillende fondsen en partners die ons onder andere voorzien van geldelijke
middelen:
 

  • Skanfonds
  • ContourdeTwern
  • Gemeente Tilburg
  • Woudschotenfonds

 

In de toekomst willen we onze kosten steeds meer onderbrengen bij bedrijven en particulieren uit de
omgeving van Tilburg. Wij bespreken graag met bedrijven wat wij als tegenprestatie kunnen bieden.
Daarnaast kunnen particulieren ons steunen door een donatie of door bijvoorbeeld het adopteren
van een stoel tijdens een diner. Deze mogelijkheden zullen wij in de toekomst steeds meer gaan
toepassen.

Heeft u als bedrijf iets te bieden voor Serve the City? Aarzal niet en contact ons via info@servethecitytilburg.nl ! 

 

Donaties zijn welkom op: 
Rekeningnummer NL18 RABO 0143 7266 68
t.n.v. Stichting Serve the City Tilburg te Tilburg
.