Jaarlijks project?

Naast de verschillende projecten van Serve the City waarvoor we altijd vrijwilligers zoeken, zijn er ook verschillende projecten die door Contour de Twern georganiseerd worden. Als je hierover meer informatie wil, kun je het beste kijken op de website van Contour de Twern: www.contourdetwern.nl