Jelle van Dijk – penningmeester V.II

Op 30 maart zouden wij voor geïnteresseerden een bestuursinteresse avond organiseren. Wegens het coronavirus zijn wij genoodzaakt om deze avond op een andere manier vorm te geven. Om iedereen toch te kunnen informeren over een bestuursjaar bij STC, gaan we deze informatiebijeenkomst op Skype houden! Neem voor het aanmelden contact met ons op (info@servethecitytilburg.nl) Daarnaast schrijft ieder bestuurslid een eigen blog (interview-vorm). Bij interesse in een bepaalde functie kan je contact opnemen voor 1 op 1 contact.

In deze blog zal Jelle van Dijk, penningmeester, zijn functie uitgebreid toelichten!

”Wie ben je en wat is je functie binnen het bestuur?”
Ik ben Jelle van Dijk en ik ben Penningmeester van Serve the City Tilburg. Ik ben op dit moment afgestudeerd aan mijn Bachelor IBA en heb nu een tussenjaar genomen voordat ik aan mijn master ga beginnen. Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd een fanatieke hockeyer. Mijn taak is om toe te zien op de financiën van Serve the City Tilburg. Ik keur uitgaven goed, maak financiële verslagen en zorg ervoor dat we binnen ons budget blijven. Ik rapporteer deze verslagen aan onze raad van advies waarmee we ieder kwartaal een vergadering hebben om de cijfers te bespreken. Naast Penningmeester ben ik ook coördinator van de commissie Serve the Grey. Binnen deze commissie organiseren we activiteiten voor ouderen in Tilburg. Ik ben verantwoordelijk voor het maken van de agenda en het aansturen van de commissieleden. Al met al heb ik 2 heel verschillende rollen binnen Serve the City die het uitdagend en daarmee erg leuk maken.
”Waarom ben je een bestuursjaar gaan doen?”

Om mijn tussenjaar nuttig te besteden leek het mij leuk om een bestuursjaar te gaan doen. Het leek mij leuk om te ervaren hoe het is om een jaar lang een organisatie te runnen met een team. En een ervaring is het zeker.

”Waarom heb je gekozen voor Serve the City en niet een andere vereniging/organisatie?”
Ik heb specifiek voor Serve the City gekozen omdat ik graag maatschappelijk werk doe en enthousiast werd van de taken en verantwoordelijkheden die erbij kwamen kijken. Daarnaast was de functie van Penningmeester nog open en deze stond mij persoonlijk het meest aan.
”Waarom heb je gekozen voor je huidige functie?”
Ik heb gekozen voor het Penningmeesterschap omdat het ten eerste goed bij mijn studie past aangezien ik een economische studie doe. Ten tweede ontwikkel je als penningmeester, in tegenstelling tot de andere functies, niet alleen je soft skills. Je ontwikkelt ook belangrijke hard skills op het gebied van boekhouding en budgetteren maar ook wordt je veel beter in het gebruik van Excel. Bij andere functies ontwikkel je jezelf enorm op het gebied van organiseren en leiding geven. Als je penningmeester wordt je hier ook flink beter in maar daarbij komen dus praktische vaardigheden die later goed nog eens van pas kunnen komen. Ten derde heb je als penningmeester een grote verantwoordelijkheid, van jou wordt gevraagd om het hoofd koel te houden en rationeel beslissingen te maken over waaraan geld uitgegeven wordt en waaraan niet. Daarnaast ben je bij alle activiteiten betrokken omdat je uitgaven voorbij ziet komen waardoor je van alles mooi op de hoogte blijft. Dit alles maakte dat ik heel graag de functie van penningmeester op me wilde nemen.
”Als je 1 vaardigheid moet noemen die je afgelopen jaar hebt geleerd, welke zou dit dan zijn?”
Ik heb het afgelopen jaar heel veel geleerd. Een hoop praktische dingen zoals ik hierboven heb genoemd maar waar ik vooral veel van geleerd heb, is het leiding geven aan mijn commissie.
Als coördinator van een commissie ben je eindverantwoordelijke voor wat die commissie presteert en dit brengt verantwoordelijkheid met zich mee.
In het begin is het wat vreemd dat ineens iedereen naar jou kijkt om aan hen taken te geven om mee aan de slag te gaan.
Je wordt beter in het leiden van vergaderingen, je gaat duidelijker instructies geven en leert ook om duidelijk kaders aan te geven waarbinnen gewerkt kan worden.

”Welke activiteit is je het meest bijgebleven en waarom?”
De activiteit die mij het meest is bijgebleven is toch wel de circus activiteit met ouderen uit Tilburg. Tijdens deze activiteit werd een ontmoetingscircus gehouden waarbij ouderen uitgedaagd werden om met elkaar in contact te komen om zo eenzaamheid voor te blijven. Wat mij is bijgebleven is hoe leuk de ouderen het vonden die dag en hoe dankbaar ze waren dat we dit organiseerden voor ze.
”Welke boodschap zou je aan je opvolger willen mee geven?”
Aan mijn opvolger zou ik willen meegeven dat hij/zij vooral niet bang moet zijn om fouten te maken. Aan het begin van je bestuursjaar is niemand 100% klaar voor zijn taak. Dat zou ook niet goed zijn, want dan leer je niets meer. Ik merk na 3 kwart jaar nog steeds dat er dingen zijn die ik beter had kunnen doen en dit gaat mijn opvolger ook meemaken. Dit is niet erg, we zijn hier allemaal om te leren en dat gaat niet zonder fouten.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close