Sinds 1 juli 2016 staat Serve the City Tilburg geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat wij ons nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang.

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkzaamheden van de organisatie of je als ANBI geregistreerd mag staan. Zeker voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van je inkomstenbelasting kun je giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status.

Voor meer informatie over de voorwaarden, rechten en plichten van een ANBI verwijzen wij u door naar de online website van de belastingdienst.

Ons RSIN is: 822772917.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close